Achizitie tricouri clasice

Nr. SOR0012202 din 22.02.2016

 INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA TERMENULUI

DE DEPUNERE A OFERTELOR

 În atenţia tuturor Operatorilor Economici interesaţi pentru depunere de oferte în cadrul  achiziţiei de Tricouri clasice – Lot II organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea de abilitati motorii la persoane cu Sindrom Down – etapa esentiala spre o viata independenta

 Achizitorul, FUNDAȚIA SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA, a decis, pentru a oferi șansa mai multor operatori economici de a depune oferte în vederea atribuirii contractului în cadrul procedurii de achiziție susmenționată, de a prelungi termenul de depunere până la data de 25.02.2016, ora 16:00.

 Vă rugăm să confirmați intenția de a participa la procedură și primirea adresei noastre.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Achizitorul conform datelor de contact din invitația de participare sau din documentația de atribuire.

Nr. SOR0011502 din 15.02.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PUBLICĂ

În atenţia tuturor Operatorilor Economici interesaţi pentru depunere de oferte în cadrul  achiziţiei de Tricouri clasice – Lot II organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea de abilitati motorii la persoane cu Sindrom Down – etapa esentiala spre o viata independenta

 INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

 Denumirea proiectului: „Dezvoltarea de abilitati motorii la persoane cu Sindrom Down – etapa esentiala spre o viata independenta”

Denumirea contractului de achiziţie publică: Tricouri clasice

Obiectul contractului si specificatiile tehnice: Furnizarea de tricouri clasice în vederea oferirii acestora sportivilor, sportivilor parteneri, antrenorilor si voluntarilor în cadrul desfășurării activitatilor proiectului.

 Tip procedură de achiziţie publică: Procedură de achiziţie competitivă simplificată -Cf. Anexei IV- Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014

Locul de implementare a contractului:  Bucuresti

Tipul contractului: Contract de furnizare de produse;

Durata contractului: de la data semnării de către părţi până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți

Valoarea estimată: 13.041,67 LEI fără TVA, respectiv 2.917,59 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 15.02.2016, 1Euro= 4.47 Lei

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termen limită/ Data și ora-limită de depunere a ofertei: 22.02.2016, ora 16.00

Modalitatea de trimitere: în plic sigilat conform Documentaţiei de atribuire/pentru Ofertanti

Adresa la care se transmit ofertele: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072 Bucureşti, Romania

Locul și modul de obținere a documentației de atribuire:  

Documentatie achizitie tricouri clasice_15.02.2016

Formulare standard ach tricouri clasice_15.02.2016

SAU la solicitare prin e-mail sau fax, sau  personal de la sediul Achizitoruluiersoana de contact: Emilia Ispas, 0314230383, e-mail: emilia.ispas@specialolympics.ro

Moneda de referință:Oferta se va depune in lei româneşti fără TVA

Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică:

Proiect „Dezvoltarea de abilitati motorii la persoane cu Sindrom Down – etapa esentiala spre o viata independenta” indicativ C4_04, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014,  în cadrul Fondului ONG în România

Cerinţe specifice: Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Vă rugăm să confirmați intenția de a participa la procedură și primirea adresei noastre.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Achizitorul conform datelor de contact.

Comments are closed